Top
Özelge: Ortopedi gereçlerinin özel firmalara veya özürlü kşilere kiralanmasında uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8795
post-template-default,single,single-post,postid-8795,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ortopedi gereçlerinin özel firmalara veya özürlü kşilere kiralanmasında uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-384

31/01/2012

Konu

:

Ortopedi gereçlerinin özel firmalara veya özürlü kişilere kiralanmasında uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın ortopedi gereçlerini özel firmalara veya özürlü kişilere kiraladığı ifade edilerek bu hizmete uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 22 nci sırasında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri %8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında yer alan eşyalardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların firmanız tarafından kiraya verilmesi işlemi %8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Ancak, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında yer almayan eşyalar ile bu sırada yer almakla birlikte makine ve cihaz niteliği taşımayan eşyaların firmanızca kiraya verilmesi işlemi genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE