Top
Özelge: Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8987
post-template-default,single,single-post,postid-8987,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1684

30/09/2011

Konu

:

Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince Organize Sanayi Bölgelerinin, kamulaştırmasız el atma ve icra takipleri davaları olmak üzere, yargı harçlarından muaf olup olmadıkları hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 2’nci maddesinde; “Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun 123’üncü maddesinde ise; “Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

 …

(6009 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 01.08.2010); Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler, bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından uygulanmaz.”   hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Muafiyet” başlığı altındaki 21’inci maddesinde; “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin, bu kanunun uygulanması ile ilgili yapacağı işlemlerden dolayı,  492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesine 6009 sayılı Kanunu’n 19’uncu maddesiyle eklenen fıkrada belirtilen keşif harcı, haciz, teslim ve satış harcından muaf tutulması mümkün bulunmamakla birlikte, bunlar dışında kalan yargı harçlarından  (4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yapacağı işlemlere ilişkin olması şartıyla) muaf tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE