Top
Özelge: Okul öncesi öğretim veren özel anaokullarının ruhsat harcı ödeyip ödemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8910
post-template-default,single,single-post,postid-8910,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Okul öncesi öğretim veren özel anaokullarının ruhsat harcı ödeyip ödemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-140[63.01.12]-5

17/01/2013

Konu

:

Özel anaokullarının ruhsat harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, okul öncesi öğretim veren özel anaokullarının ruhsat harcı ödeyip ödemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, “İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 109 üncü maddesinde, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu, 110 uncu maddesinde ise, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgelerin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır. Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün 18 inci maddesinde de, özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerinden aranılacak harç tutarları belirlenmiştir.

            Öte yandan, 10 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II nci bölümünün “D- Kanuna Ekli (8) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler” kısmının (a) fıkrasında, özel ana okulları ve kreşlerin, ilk tahsil seviyesindeki özel okullar gibi her yıl için ruhsat harcına tabi iken 2430 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle harç kapsamı dışında bırakıldığına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

            Buna göre, okul öncesi eğitim veren özel ana okulları 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin 18 inci maddesinde sayılan özel öğretim kurumları arasında bulunmadığından, özel ana okulunuz için verilen ruhsatın 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE