Top
Özelge: Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen ... - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8546
post-template-default,single,single-post,postid-8546,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen …

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.GEL.0.62/6231-1-326

Konu  : 222 sayılı Kanun

…………….. VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi:        …………….. gün ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelendi.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca ……………….. Üçüncü Noterliğine hitaben düzenlenen 09.02.2005  gün ve 1216 sayılı özelgenizin incelenmesinden, ……………………… Anaokulu Genel Onarım İnşaatı sözleşmesinin damga vergisi muafiyetinden yararlanamayacağı şeklinde görüş belirtildiği anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışma neticesinde alınan 28.06.1999 gün ve B.08.0.İGM.0.08.03.01-701/5807 sayılı cevabi yazıda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 21 inci maddesinde, okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilköğretime bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabileceği  hükmünün yer aldığı; bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarının 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 6 ncı maddesine göre ilköğretim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu açıklamalar neticesinde, bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla ………………………. Anaokulu Genel Onarım İnşaatı sözleşmesinin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi hususunda 22.10.1998 gün ve 37904 sayılı tamim yazımız esasları da göz önünde bulundurularak damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Defterdarlığınızca ………….üçüncü Noterliğine hitaben düzenlenen 09.02.2005  gün ve 1216 sayılı özelgenizin yukarıdaki açıklamalara göre yeniden düzenlenmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE