Top
Özelge: Okul Aile Birliğine verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8680
post-template-default,single,single-post,postid-8680,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Okul Aile Birliğine verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

13649056-130[09-2013/ÖZE-02]-36

02/05/2013

Konu

:

Okul Aile Birliğine verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, okul aile birliğine temizlik hizmeti verdiğinizi belirterek, söz konusu hizmet nedeniyle katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.          

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğin (3.1.3.) bölümünde,  okul aile birliklerinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında olmadığı ifade edilmiştir.

Buna göre,  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında olmayan ve  KDV mükellefiyeti de bulunmayan okul aile birlikleri, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki mal ve hizmet alımları nedeniyle KDV tevkifatı yapmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE