Top
Özelge: Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama veya mecburiyeti kapsamına girme tarihinden itibaren başlar. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8610
post-template-default,single,single-post,postid-8610,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama veya mecburiyeti kapsamına girme tarihinden itibaren başlar.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                                 

SAYI  : B.07.0.GEL.0. 65/6516-775

KONU :                                     30/06/2003/27870   

AFYON VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

 

İLGİ: 23.05.2003 gün ve B.07.4.Def.0.03.10/ÖKC-109/2161 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza ekli 21.5.2003 tarih ve 2121 sayılı (……… ait) özelgenin aşağıdaki açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 51 Seri No.lu Genel Tebliğde, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin işe başlama veya mecburiyeti kapsamına girme tarihinden itibaren, kalkınmada öncelikli olan İl’lerde 60 gün, diğer İl’lerde ise 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesinde “süre gün olarak belli edilmişse başladığı gön hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;” denilmiştir.

Buna göre, sözkonusu sürenin (gün olarak belirlenmesi sebebiyle) başladığı ilk gün hesaba katılmadan sonun günün tatil süresinde bitecek şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Bu itibarla, 4.3.2003 tarihinde işe başladığı ve 3.4.2003 tarihinde ödeme kaydedici cihaz aldığı belirtilen iliniz mükelleflerinden……..’un mecburiyetinin başlama tarihinin belirlenmesinde yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE