Top
Özelge: Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyen günlerde - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9167
post-template-default,single,single-post,postid-9167,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyen günlerde

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-195.01[2012/VUK-1-. . . ]-310

04/03/2013

Konu

:

Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyen günlerde “Z” raporu ve yine satış olmayan aylarda “Mali Hafıza” raporu alma zorunluluğu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ödeme kaydedici cihaz satış fişi düzenlenmeyen günlerde “Z Raporu” alma, yine ödeme kaydedici cihaz satış fişi düzenlenmeyen aylarda “Aylık Mali Hafıza Raporu” alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarından her ay alacakları aylık raporları o aya ait katma değer vergisi beyannamelerine eklemelerinin zorunlu olduğu açıklanmış, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun’la ilgili 25 Seri No’lu Genel Tebliğde ise bahse konu aylık raporların nasıl alınacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Diğer taraftan 29 Seri No’lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinde,   ödeme kaydedici cihaz günlük kapanış fişlerinin (Z Raporu) cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılan iş günlerinin sonunda  alınacağı ve müteselsil sıra numarasına göre kayıt ruloları ile birlikte Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin muhafaza edilmesine ilişkin hükümlerinde yer alan süreler içerisinde saklanacağı açıklanmıştır.

            Buna göre mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle satış yaptıkları her bir iş gününün sonunda mutlaka “Z Raporu” almaları, ayrıca her ayın sonunda (günlük raporların toplamını ihtiva eden)  “Aylık Mali Hafıza Raporlarını” alarak o ayla ilgili katma değer vergisi beyannamelerine eklemeleri zorunlu bulunmaktadır.

            Bu nedenle,  “Z Raporları”, yalnızca ödeme kaydedici cihazların kullanıldığı günlerde alınacağından, işyerlerinin kapalı olması, Vergi Usul Kanunu’na göre bütün satışlar için fatura düzenlenmesi vb. sebeplerle ödeme kaydedici cihazların kullanılmadığı günlerde ise söz konusu raporu alma zorunluluğu bulunmadığından, ödeme kaydedici cihazların kullanılmadığı dolayısıyla  hiç günlük “Z Raporu” alınmayan aylarda “Aylık Mali Hafıza Raporunun” da alınmaması ve bunun yerine durumu belirtir bir dilekçenin, katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE