Top
Özelge: Ö.K.C. kullanma mecburiyeti başlamadan önce cihaz kullanan mükellef hakkında kaçakçılığa teşebbüs işlemi yapılmaz, özel usulsüzlük cezası kesilir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8598
post-template-default,single,single-post,postid-8598,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ö.K.C. kullanma mecburiyeti başlamadan önce cihaz kullanan mükellef hakkında kaçakçılığa teşebbüs işlemi yapılmaz, özel usulsüzlük cezası kesilir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.08.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6516-36840
KONU : Ö.K.C. kullanma mecburiyeti
başlamadan önce cihaz kullanan mükellef
hakkında kaçakçılığa teşebbüs işlemi
yapılıp yapılmayacağı hk.

ÇANKIRI VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 31.7.1997 gün ve B.07.4.DEF.0 .18.10/45-1705 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki özelgede, mecburiyetinin başlama tarihinden önce ödeme kaydedici cihaz alan ancak mecburiyetinin başlama tarihinden sonra kullanmaya başlayan İliniz mükelleflerinden ….. ‘nun kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacağı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasında “… süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan, cihazları bozan, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına izin veren mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır.” hükmü mevcuttur.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesinde “… ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeme” özel usulsüzlük fiili olarak belirlenmiştir.

Buna göre yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, adı geçen mükellefin, kullanmakta olduğu ödeme kaydedici cihazı, mecburiyetinin başlama tarihinden önce satın alması halinde, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılmaması gerekir.

Bu durumda adı geçen mükellefe, mecburiyetinin başlama tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle fiş vermediğinin tespit edilmesi halinde Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE