Top
Özelge: Nakliye Hizmetinin Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8882
post-template-default,single,single-post,postid-8882,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Nakliye Hizmetinin Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı

 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66491453-010-3

05/03/2015

Konu

:

Nakliye Hizmetinin Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda atölyenizde imal edilerek Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen büro tefrişatlarına ilişkin nakliye hizmetinin piyasadan temin edildiği belirtilerek, söz konusu hizmetin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

           26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirlenmiş, ayrıca 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.10.) bölümünde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğin önceki bölümlerinde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Kurumunuza ait büro tefrişatlarına ilişkin nakliye hizmetinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE