Top
Özelge: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili davası sonucunda, tapuda yapılacak tescil işleminde uygulanacak tapu harcı oranı ile harcın tüm hissedarlar tarafından ödenmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8903
post-template-default,single,single-post,postid-8903,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili davası sonucunda, tapuda yapılacak tescil işleminde uygulanacak tapu harcı oranı ile harcın tüm hissedarlar tarafından ödenmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-382-12

08/06/2010

Konu

:

TAPU HARCI ORANI

 

 

İlgide kayıtlı özelge başvurunuzdan, … Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde açmış olduğunuz muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili davasının lehinize sonuçlandığı, verilen mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminde uygulanacak tapu harcı oranı ile harcın tüm hissedarlar tarafından ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” denilmekte olup, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin ‘I-Tapu İşlemleri’ başlıklı bölümünün 19 uncu bendinde ise, muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (2010 yılı için) binde 118,8 nispetinde harç aranılacağı hükme bağlanmıştır.

Yazınız eki … Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve Esas No:…, Karar No:… sayılı kararının tetkikinden, söz konusu gayrimenkullerin muvazaalı satışı nedeniyle tapu kaydının iptali ile veraset ilamında belirtilen miras hisseleri oranında davacı ile diğer mirasçılar adına kayıt ve tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, söz konusu gayrimenkullerin … Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve Esas No:…, Karar No:… sayılı kararına istinaden, muvazaalı satışın iptali ile gayrimenkullerin hissedarlar adına tapuda yapılacak tescili işleminden her bir hissedarın hissesi nispetinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 19 uncu bendi uyarınca kayıtlı değer üzerinden binde 118,8 oranında harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE