Top
Özelge: Müşterek mülkiyet şeklinde kayıtlı gayrimenkullerin hissedarları arasında rızai taksim edilmesi sırasında, ne şekilde tapu harcı alınacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8694
post-template-default,single,single-post,postid-8694,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Müşterek mülkiyet şeklinde kayıtlı gayrimenkullerin hissedarları arasında rızai taksim edilmesi sırasında, ne şekilde tapu harcı alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.63.15.01-492-26

22/12/2011

Konu

:

TAPU HARCI (İFRAZ)

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, kardeşlerinizle birlikte adınıza müşterek mülkiyet şeklinde kayıtlı gayrimenkullerin hissedarları arasında rızai taksim edilmesi sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 6’ncı maddesinin hangi fıkrasına göre harç alınacağı hususunda görüş istendiği anlaşılmaktadır.

            492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1/3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden; 1/6 ncı maddesinin (a) fıkrasında, ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, (b) fıkrasında, imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden,  (c) fıkrasında da, (a) ve (b) fıkraları dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, veraset yoluyla intikal etmiş gayrimenkullerin ifrazı sırasında 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1/3’üncü maddesinin (a) fıkrasına göre; diğer gayrimenkullerin ifraz işlemlerinden ise (4) sayılı tarifenin 1/6’ncı maddesinde yer alan hükümlere göre harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE