Top
Özelge: Muristen intikal eden mirasın tasfiyesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre değil, ölüm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre vergilendirilmesi gerektiği hakkında. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8592
post-template-default,single,single-post,postid-8592,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Muristen intikal eden mirasın tasfiyesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre değil, ölüm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre vergilendirilmesi gerektiği hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.GEL.0.60/6026-306                                                               ANKARA

KONU :

…………….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ: ………………. gün ve ………………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki özelgede, …………..’un 11/03/1998 tarihinde dul ve çocuksuz olarak vefat etmesi üzerine, …………… Tereke Hakimliğinin 08/12/2003 gün ve E.No:……….., K.No:………..  sayılı kararı ile adı geçenin terekesinin tasfiyesine karar verildiğinden, veraset ve intikal vergisinin, murisin ölüm yılı olan 11/03/1998 tarihindeki nispetler üzerinden değil, terekenin tasfiyesine karar verildiği tarihteki yürürlükte bulunan nispetler dikkate alınmak suretiyle verginin hesaplanması gerektiği hususuna yer verilmektedir.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 11’inci maddesinde, bu vergiye konu olacak malların değerleme gününün, miras yoluyla meydana gelen intikallerde mirasın açıldığı gün olduğu, Medeni Kanunun 575’nci maddesinde ise mirasın ölüm ile açılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasında, veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasına ilişkin tarifeye yer verilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19’uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun oluşması ile doğacağı belirlenmiştir.

Veraset ve intikal vergisinde de vergi alacağı; ölüm, ölüme bağlı bir tasarruf, bağış ve sair suretlerde bir ivazsız intikalin meydana geldiği zaman doğmaktadır.

Bu itibarla, …………’un mirası, adı geçenin ölüm tarihi olan 11/03/1998 tarihinde açılmış ve vergi alacağı bu tarihte doğmuştur. Dolayısıyla, adı geçen muristen intikal eden mirasın tasfiyesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre değil, ölüm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre vergilendirilmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE