Top
Özelge: Mükelleflerin ihraç kaydıyla almış oldukları malları Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara teslim edip edemeyecekleri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8517
post-template-default,single,single-post,postid-8517,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mükelleflerin ihraç kaydıyla almış oldukları malları Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara teslim edip edemeyecekleri hk.

 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI: B.07.1.GİB.0.57/5711-661                                                             22.09.2006 * 73472

KONU:

 

 

İLGİ: 14 Mart 2006 tarih ve 255 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden,…. Vergi Dairesi Başkanlığının 06.02.2006 tarih ve 756 sayılı özelgesinde 2005/1 Seri No.lu KDV İç Genelgesine aykırılık teşkil ettiği belirtilerek; mükelleflerin ihraç kaydıyla almış oldukları malları Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara teslim edip edemeyecekleri hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmış ve bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, aynı maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 43 ve 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir.

Birbirinden farklı iki rejim şeklinde yapılan bu düzenlemelerden,

61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemeye göre, Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda katma değer vergisi istisnası uygulanmakta ve satış sırasında vergi tahsil edilmemektedir. Ayrıca aynı tebliğde bu kapsamda satış yapan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, Katma Değer Vergisi Kanunu ‘nun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabileceği belirtilmiştir.

43 seri No’ lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemeye göre ise istisna, verginin satış sırasında tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılışını müteakip alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Ancak bu kapsamda satış yapan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, Katma Değer Vergisi Kanunu ‘nun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 43 seri No’ lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında teslimde bulunan mükelleflerin alışlarında kanunun 11/1-c maddesinin uygulanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, 2005/1 Seri No.lu KDV İç Genelgesinde ise 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenen fatura veya fatura/çeklerin Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat 2003/3) sayılı Tebliği kapsamında değerlendirilerek, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, 43 ve 61 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında teslimde bulunanların, yaptıkları bu teslimler Dış ticaret Müsteşarlığının ihracat 2003/3 sayılı tebliği kapsamında değerlendirilecektir ancak, 43 seri No’ lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında teslimde bulunan mükelleflerin alışlarında kanunun 11/1-c maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE