Top
Özelge: Mükelleflerin çeşitli nedenlerle hurda belgesi alamamaları halinde yapılacak işlemler hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8605
post-template-default,single,single-post,postid-8605,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mükelleflerin çeşitli nedenlerle hurda belgesi alamamaları halinde yapılacak işlemler hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :B.07.0.GEL0.40/4042-88

                             23.9.2004- 45080

 

 

………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü’ne)

İLGİ   : ………….. tarih ve ………………. sayılı yazınız.

İliniz Defterdarlığınca tayin edilen …………….. tarih ve ……………… sayılı özelgenin incelenmesinden, nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin çeşitli nedenlerle hurda belgesi alamamaları halinde, söz konusu aracın durumunun sivil toplum örgütlerinden mükellefin bağlı bulunduğu şoförler odasının belirleyeceği bilirkişi ile tespiti gerektiği belirtilmiş olup, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere, 2003/3 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinin 2 inci bölümünde, araçlarının kullanılmaz durumda olduğundan bahisle işi bırakma bildirimde bulunan mükelleflerin işi bırakmaya ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili trafik şube veya bürolarından alacakları hurdaya ayrıldığına ilişkin belgeyi eklemeleri gerektiği, çeşitli nedenlerle hurda belgesi alınamaması durumunda ise söz konusu aracın durumunun bilirkişi raporu ile ortaya konulması ve gerekli görülmesi halinde olayın vergi inceleme raporu ile de tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması halinde bilirkişi raporu ve inceleme sonucuna göre hareket edileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükelleflerin bu durumlarını ilgili trafik şube veya bürolarından alacakları hurdaya ayrıldığına ilişkin belge ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak, söz konusu belgenin alınamaması durumunda, Sulh Hukuk Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesince aracın çalışıp çalışmadığının bilirkişi tarafından tespitinin yaptırılarak düzenlenecek bilirkişi raporu sonucu faaliyete devam etme imkanının kalmadığı tarih itibariyle mükellefiyetin terkin edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, aracın hurdaya çıkarıldığının ilgili trafik şubesine de mükellef tarafından bildirilmesinin gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE