Top
Özelge: Mükellefiyeti sona eren şahıstan devir alınan mallar için ödenen kdv'nin indirimi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8783
post-template-default,single,single-post,postid-8783,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mükellefiyeti sona eren şahıstan devir alınan mallar için ödenen kdv’nin indirimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-37-66

31/01/2012

Konu

:

Mükellefiyeti sona eren şahıstan devir alınan mallar için ödenen kdv’nin indirimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 06.01.2011 tarihinde üçüncü bir kişiden devralarak başladığınız büfe işletmeciliği faaliyetine yönelik 31.12.2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 3 üncü bendi ile indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, ticaret erbabının belli bir yerde bilfiil ticari faaliyete geçmesi, örneğin satılmak üzere mal satın alması işe başladığını göstermektedir.          

            Bu çerçevede, mükellefiyet tesisisinden önce 31.12.2010 tarihi itibariyle ve devir yoluyla satın alınan mallara ait faturadaki KDV nin, işe başlanılmasını müteakip (06.01.2011) Vergi Usul Kanununda belirlenen kayıt süresi içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim hesaplarına alınması mümkündür.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE