Top
Özelge: Mükellef talebi- Müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8726
post-template-default,single,single-post,postid-8726,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mükellef talebi- Müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-883-91

18/08/2011

Konu

:

Mükellef talebi- Müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Köylere Hizmet Götürme Birliğinizin hizmet alımları nedeniyle müteahhitlere yapacağı hak ediş ödemelerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapıp yapmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile kamu ve kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat kapsamına alınmış olup, söz konusu Genel Tebliğin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

             Bu çerçevede, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tebliğin (A/2) bölümünde sayılmadığından, Birliğinizin anılan Tebliğ kapsamındaki hizmet alımlarına ilişkin yapacağı hak ediş ödemelerinde KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE