Top
Özelge: Mühendislik- müşavirlik faliyetinde bulunan şirketin KDV Kanununun 27/5 maddesine göre meslek odasınca belirlenen tarifeye uymak zorunda olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8665
post-template-default,single,single-post,postid-8665,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mühendislik- müşavirlik faliyetinde bulunan şirketin KDV Kanununun 27/5 maddesine göre meslek odasınca belirlenen tarifeye uymak zorunda olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-942-20

28/01/2012

Konu

:

Mühendislik- müşavirlik faliyetinde bulunan şirketin KDV Kanununun 27/5 maddesine göre meslek odasınca belirlenen tarifeye uymak zorunda olup olmadığı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mühendislik- müşavirlik faliyetinde bulunan şirketinizin Katma Değer Vergisi (KDV)Kanununun 27/5 maddesine göre meslek odasınca belirlenen bir tarife olması halinde bu tarifeye uymak zorunda olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun

            1/1 inci maddesinde;  ticari, sınaı, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            27/5 maddesinde ise; serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, şirketinizce ifa edilen mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili olarak  Türkiye Mimarlar Mühendisler Odasınca belirlenen tarifeden aşağı olmamak üzere düzenlenen belgelerde belirtilen bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE