Top
Özelge: Motosikletli elemanlar vasıtasıyla evlere verilen yiyecek içecek hizmetlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8895
post-template-default,single,single-post,postid-8895,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Motosikletli elemanlar vasıtasıyla evlere verilen yiyecek içecek hizmetlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[230-2012/VUK-1- . . .]–2284

25/07/2012

Konu

:

Motosikletli elemanlar vasıtasıyla evlere verilen yiyecek içecek hizmetlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şubelerinizde sunmuş olduğunuz hızlı yiyecek içecek servisinizin yanısıra müşterilerinizden gelen siparişler doğrultusunda motosikletli elemanlarınız vasıtasıyla evlere servis hizmeti verdiğiniz, bu hizmet verilirken yazar kasa fişi düzenlediğiniz belirtilerek, sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuz bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230/5’inci maddesinde, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyeti bulunduğu hükme bağlanmıştır.

             Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi, ticari bir mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. Ancak bahsi geçen olayda işletmenizin paket servisçilerinin, paket servislerini iş yerinden nihai tüketicilerin adreslerine nakil vasıtası ile veya nakil vasıtasız taşıması, mevcut restorancılık hizmetinin devamı niteliğinde olduğundan, burada herhangi bir ticari mal hareketinden söz edilmesi mümkün değildir.

             Bu itibarla, Kurumunuz tarafından paket servisçileriniz vasıtasıyla müşterilerinize yapılan yiyecek teslimlerinde yazar kasa fişi bulunması kaydıyla sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE