Top
Özelge: Model kalıp teslimi | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9024
post-template-default,single,single-post,postid-9024,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Model kalıp teslimi | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I.13.112]-158

22/05/2014

Konu

:

Model kalıp teslimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce ihraç edilecek ürünlerin üretimine yönelik yurt içinden satın alıp mülkiyetinize geçirilen kalıpların, yurt dışındaki firmaya bedeli tahsil edilmek suretiyle faturalandırılması işleminin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 inci maddelerinde hüküm altına alınan mal ve hizmet ihracatı istisnasının uygulanmasına yönelik usul ve esaslara mülga 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri (26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği) ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiş bulunmaktadır.

             Söz konusu 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.1.3) numaralı bölümünde, mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen, bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu, yabancı firmaların Türkiye’den ithal edeceği (Türkiye’den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetlerin, bu hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş ancak, kalıpların yurt içinde satışa konu edilmesi halinde KDV uygulanacağı açıklanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar gereğince; ihraç konusu malların imalatında kullanılacak kalıpların 60 No.lu KDV Sirküler çerçevesinde (başka firmalardan temin edilip edilmediğine bakılmaksızın) yurt dışındaki firmaya fatura edilmesi ve bedelinin yurt dışındaki firmadan tahsil edilmesi şartıyla ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE