Top
Özelge: Milli Emlak Müdürlüğünden yapacağı arazi alımıyla ilgili olarak Organiza Sanayi Bölge Müdürlüğü adına tapuda yapılacak tescil işlemlerinden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8699
post-template-default,single,single-post,postid-8699,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Milli Emlak Müdürlüğünden yapacağı arazi alımıyla ilgili olarak Organiza Sanayi Bölge Müdürlüğü adına tapuda yapılacak tescil işlemlerinden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-283-110

27/09/2011

Konu

:

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına tapuda yapılacak işlemlerde harç muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapacağınız arazi alımıyla ilgili olarak Bölge Müdürlüğünüz adına tapuda yapılacak tescil işlemlerinde harç ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmektedir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde ise, “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) bendi ile genel bütçeli idareler tapu harçlarından muaf tutulmaktadır.

Buna göre, Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapacağınız arazi alımıyla ilgili olarak Bölge Müdürlüğünüz adına tapuda yapılacak tescil işlemleri sırasında, tarafınızdan ve Milli Emlak Müdürlüğünden harç tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE