Top
Özelge: Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabi olan motorlu taşıt sürücü kursu işletmeciliğinin, faaliyetine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemesi şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma me - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8833
post-template-default,single,single-post,postid-8833,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabi olan motorlu taşıt sürücü kursu işletmeciliğinin, faaliyetine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemesi şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma me

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK-21

12/08/2010

Konu

:

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı

 

 

İlgi dilekçenizde; … vergi kimlik numarada kayıtlı mükellef olduğunuz belirtilerek, sürücü kursu faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin Katma Değer Vergisi  Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğ’de sayılan eğitim, öğretim ve kreş hizmetleri kapsamına girip girmediği hakkında bilgi verilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Anılan Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğin 2. bölümünde ise “Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği” faaliyetleri Kanunun 1/3. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır.

Bu nedenle,  Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabi olan motorlu taşıt sürücü kursu işletmeciliğinin, eğitim ve öğretim faaliyeti kapsamında olması sebebiyle, bahse konu faaliyetinize istinaden anılan tebliğde yapılan açıklama uyarınca Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini  rica ederim. 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE