Top
Özelge: Metro taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketin elektrik tüketim vergisinin hangi oran üzerinden ödeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9038
post-template-default,single,single-post,postid-9038,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Metro taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketin elektrik tüketim vergisinin hangi oran üzerinden ödeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-478

02/05/2012

Konu

:

Metro taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketin elektrik tüketim vergisinin hangi oran üzerinden ödeyeceği hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … ili içerisinde elektrik enerjisi ile çalışan metro taşımacılığı faaliyeti ile uğraştığı belirtilerek elektrik satın aldığınız firma tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenirken uygulanması gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu; 35 inci maddesinde ise 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu olduğu ve Kanunun 37 nci maddesinde de verginin matrahının; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedeli olduğu, hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 38 inci maddesinde:

            “Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

            a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

            b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,

            c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5″

             hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla, 2464 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin (a) bendi gereğince şirketinizce metro taşımacılığı faaliyetinde kullanılan elektrik enerjisi tüketimine yüzde 1 nispetinde elektrik ve havagazı tüketim vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, şirketinizin anılan Kanunun 38 inci maddesinin (a) bendinde sayılan faaliyetler dışında kalan  elektrik tüketimleri için aynı maddenin (b) bendi gereğince, satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında elektrik ve havagazı tüketim vergisi hesaplanması gerekecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE