Top
Özelge: Meslek odası tarafından iktisap edilen taşınmazda tapu harcı istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8782
post-template-default,single,single-post,postid-8782,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Meslek odası tarafından iktisap edilen taşınmazda tapu harcı istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-HARÇ-ÖZE-04-439

25/10/2011

Konu

:

Meslek odası tarafından iktisap edilen taşınmazda tapu harcı istisnası.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Odanız tarafından 18.01.2011 tarihinde … ada … parsel numaralı taşınmazın iktisap edildiği belirtilerek, söz konusu taşınmaz alımının tapu harcına tabi olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle, konu hakkında özelge verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” hükmü, 59 uncu maddesinin son fıkrasında, “Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.” hükmü yer almakta, 123′ üncü maddesinde ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmektedir.

5362 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkullerden vergi, resim ve harç alınmayacağı hususu düzenlenmiştir.

Buna göre, kuruluş amaçlarınızı gerçekleştirmek ve bu amaçlara uygun olarak kullanmak üzere iktisap edeceğiniz gayrimenkuller ile ilgili tapuda yapılacak tescil işlemi nedeniyle harçtan muaf tutulmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE