Top
Özelge: Meskenin köy tüzel kişiliğine bağış yolu ile devrinin yapılması durumunda muafiyet uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8502
post-template-default,single,single-post,postid-8502,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Meskenin köy tüzel kişiliğine bağış yolu ile devrinin yapılması durumunda muafiyet uygulaması hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-ozelge-01-10

30/09/2013

Konu

:

Tapu Harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden,  ilçeniz … Mahallesi … ada, … nolu parsel üzerinde bulunan …/… arsa paylı 5. kat 15 bağımsız no’lu … … adına kayıtlı meskenin … … Köyü  tüzel kişiliğine bağış yolu ile devrinin yapılmak istenildiği belirtilerek söz konusu devir işlemi sırasında her iki tarafın da tapu harcından muaf olup olmadığı konusunda Defterdarlığımızın görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “l-Tapu İşlemleri” başlıklı kısmının 4 üncü bendi gereğince gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

             Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde ise; ” Özel kanunlarla harçtan muaf  kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

            Bununla birlikte, 492 sayılı Harçlar Kanununun 58 inci maddesinde tapu harcı ödemekle mükellef olanlar bentler halinde sayılmış, söz konusu maddede belirtilmeyen işlemlere yönelik olarak lehine işlem yapılanların harcın mükellefi olacağı (f) bendi ile hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler”  başlıklı 59 uncu maddesinin (a) fıkrasında da; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, söz konusu meskenin bağış yolu ile devrinde, 492 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (f) bendi gereğince lehine işlem yapılan tarafın tapu harcının mükellefi olduğu ancak lehine işlem yapılan … … Köyü Muhtarlığının 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin (a) bendine göre harçtan müstesna olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla,  söz konusu meskeni  devreden … …’ten  ve devralan … … Köyü Muhtarlığından tapuda yapılacak tescil işleminde harç aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

             

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE