Top
Özelge: Merkez için alınan vergi levhasının şubelerde kullanılıp kullanılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8886
post-template-default,single,single-post,postid-8886,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Merkez için alınan vergi levhasının şubelerde kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1138

29/07/2011

Konu

:

Vergi levhası asma zorunluluğu.

 

 

            İlgi dilekçenizde, şirket merkezinize ait tasdikli vergi levhasının fotokopi ile çoğaltılarak şube işyerlerinizde asılmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’un 82’nci maddesiyle değişen 5’inci maddesinin 4’üncü  fıkrasında; “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.  

            27/05/2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler” başlıklı 2.5’inci bölümünde “…Bu tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

             Buna göre, şube işyerlerinizde internet vergi dairesinden alabileceğiniz bir çıktının ya da alınan bu çıktının fotokopi yoluyla çoğaltılan bir örneğinin bulundurulması mümkündür.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE