Top
Özelge: Medikal emtia tesliminde uygulanacak KDV oranı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9200
post-template-default,single,single-post,postid-9200,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Medikal emtia tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

13649056-2011-KDV-ÖZE-13-48

27/06/2013

Konu

:

Medikal emtia tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızca imalatı ve alım satımı yapılan 3926.90.97.90.19, 4805.40.00.10.00, 7318.29.00.00.00, 7326.20.50.00.00, 7326.90.98.00.00, 9018.90.84.00.19 ve 9018.90.84.00.45 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı ürünlerin teslimlerinde uygulanacak KDV oranları ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22 nci sırasında 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan değişiklikte; söz konusu yönetmelikler kapsamındaki eşyalar yerine bu sırada TGTC deki GTİP No.ları ve tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış, bunlar arasında TGTC nin 90.18 tarife pozisyonu (aksam ve parçalar hariç) da yer almıştır.

             TGTC nin 90.18 tarife pozisyonunda “Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil)” tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait “9018.90.84.00.19 Diğer alet ve cihazlar” ve “3926.90.97.90.19 Diğerleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)” GTİP No.larında yer alan eşyaların teslimi II sayılı listenin “B” bölümünün 22 nci sırası kapsamında  %8 oranında KDV ye tabidir.

             Ancak, TGTC nin “3926.90.97.90.19 Diğerleri (idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler dışında kalan diğer eşyalar)”, “4805.40.00.10.00 Filtre kağıdı”, “7318.29.00.00.00 Diğerleri”, “7326.20.00.00.00 Demir veya çelik tellerden eşya” (2011 TGTC 7326.20.50.00.00 Tel sepetler), “7326.90.98.00.00 Diğerleri (Demir veya çelikten diğer eşya)” ve “9018.90.84.00.45 Aksam ve parçalar” GTİP No.ları kapsamındaki eşyaların teslimi, söz konusu mallar Kararname eki listedelerde yer almadığından,  genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE