Top
Özelge: MEB'e bağlı özel anaokulların elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarına uygulanması gereken KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9081
post-template-default,single,single-post,postid-9081,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: MEB’e bağlı özel anaokulların elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarına uygulanması gereken KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.27]-11

15/02/2013

Konu

:

MEB’e bağlı özel anaokulların elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarına uygulanması gereken KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, okulunuzun elektrik, su, doğalgaz, telefon ve  internet faturalarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

-1/1 maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-1/3-g maddesinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai  ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı listenin A/18-a  sırasında yer alan su teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre; okulunuza gerçekleştirilen su teslimleri için düzenlenen faturalarda %8  oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I ve II sayılı listelerde yer almayan elektrik, doğalgaz, telefon ve  internet hizmetlerine ilişkin faturalarda ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun mali hükümler başlıklı 12 inci  maddesinde yer alan, okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirilmesinin, resmî okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanacağına ilişkin hüküm ile ilgili tereddütleriniz için ilgili  kurum ve kuruluşlara müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bilgi  edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE