Top
Özelge: Maliye Bakanlığınca onaylanmış olması şartıyla "ON-LİNE " çalışan bilgisayar bağlantılı Ö.K.C. kullanılmasının mümkün bulunduğu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8593
post-template-default,single,single-post,postid-8593,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Maliye Bakanlığınca onaylanmış olması şartıyla “ON-LİNE ” çalışan bilgisayar bağlantılı Ö.K.C. kullanılmasının mümkün bulunduğu hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 01.10.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6516-54/41585
KONU : İşyerlerince Bakanlığımızca onaylanmış
olması şartıyla “ON-LİNE ” çalışan bilgisayar
bağlantılı Ö.K.C. kullanılmasının mümkün
bulunduğu hk.

EDİRNE VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : 05.08.1999 gün ve B.07.4.DEF.0.22.10/VUK:18.01/2425 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan 06.05.1999 gün ve ….. sayılı özelgede atıfta bulunulan 52 Seri No.lu Genel Tebliğin 2. bendindeki açıklama “OFF LINE” çalışan ödeme kaydedici cihazları üreten veya ithal eden mükelleflerle ilgili bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak 10.05.1991 sayılı ve 20867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 31 Seri No.lu Genel Tebliğin V. bölümünde “işyerlerinde kullandıkları ödeme kaydedici cihazların yerine bilgisayar bağlantılı sistemleri almak isteyen mükelleflerin yapacakları işlemler” açıklanmıştır.

Buna göre, işyerlerinde klasik yazar kasaları kullanan mükelleflerin bunların yerine, yalnızca yazınızda belirtilen “OFF LINE” çalışan ödeme kaydedici cihazları değil, Bakanlığımızca onaylanmış olması şartıyla 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtilen “ON LINE” çalışan bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanmaları da mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini, adı geçen mükellefin talebinin yukarıdaki Tebliğde yapılan açıklamalara göre cevaplandırılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE