Top
Özelge: Mahrukatçıların, fatura veya parakende satış fişlerini düzenlemelri şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olmaması hakkında. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8600
post-template-default,single,single-post,postid-8600,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mahrukatçıların, fatura veya parakende satış fişlerini düzenlemelri şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olmaması hakkında.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0. 65/6527-182

KONU :                                     05/02/2003/005604           

SAMSUN VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:   15/11/2002 gün ve B.07.4.DEF.0.55.10/2002-ÖKC-ÖZE.08/8896 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İliniz mükelleflerinden ……’e yazılan 11/11/2002 gün ve B.07.4.DEF.0.55.10/2002-ÖKC-ÖZE.08/8750 sayılı özelgenin aşağıdaki açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 49 Seri No.lu Genel Tebliğin A/2. bölümünde “Mahrukatçılar” Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmışlardır.

Bu nedenle, adı geçen mükellefin, kömür ticareti faaliyetinin, anılan Tebliğde bahsi geçen mahrukatçılık faaliyeti kapsamı içerisinde olması sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE