Top
Özelge: Ltd. Şti. ünvanlı şirketin nev'i değiştirerek, A.Ş.'ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8853
post-template-default,single,single-post,postid-8853,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ltd. Şti. ünvanlı şirketin nev’i değiştirerek, A.Ş.’ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[123-2013-67]-95

27/02/2014

Konu

:

Şirket Nev’i Değişikliğinde Tapuda Yapılacak İşlemlerde Harç Muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, … … Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı şirketinizin nev’i değiştirerek, … … Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunun 123 üncü maddesinde, “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

           Buna göre, şirketinizin nev’i değiştirerek anonim şirkete dönüştürülmesi ile ilgili olarak tapuda   yapılacak işlemlerin harçtan müstesna tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE