Top
Özelge: Limited şirkete sermaye artırımı amacıyla gayrimenkul devrinde tapu harcı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8806
post-template-default,single,single-post,postid-8806,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Limited şirkete sermaye artırımı amacıyla gayrimenkul devrinde tapu harcı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-3-8

07/05/2010

Konu

:

Harç Muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; şirketiniz ortaklarından … ile … adına kayıtlı olan … İlçesi … Mh. … Ada … Parsel … m² alana sahip gayrimenkulün şirketinize ayni sermaye olarak konularak sermaye artırımı yapıldığı, söz konusu gayrimenkul ile ilgili olarak Tapu Müdürlüğünde yapılacak tescil işleminin tapu harcına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 inci maddesinde; “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan; 492 sayılı Harçlar Kanununun 123.maddesinde;  (5035 sayılı Kanunun 31’inci maddesiyle değişen fıkra) ( 02.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirket ortakları tarafından sermaye artırımı nedeniyle şirkete ayni sermaye olarak konulan gayrimenkulün tapuda tescili sırasında tapu harcına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE