Top
Özelge: Liman işletmesine güvenlik x ray cihazı ve kapı dedektörü alımının KDV den istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8744
post-template-default,single,single-post,postid-8744,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Liman işletmesine güvenlik x ray cihazı ve kapı dedektörü alımının KDV den istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-4.48.15.01/KDV-41

12/05/2011

Konu

:

Liman işletmesine güvenlik x ray cihazı ve kapı dedektörü alımının KDV den istisna olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, liman işletmeciliği faaliyetinde bulunan firmanızın faaliyet konusu gereği, limanda yolcuların terminalden geçişi sırasında güvenlik kontrollerinin yapılması için Güvenlik X-Ray cihazı ve kapı dedektörü alacağı belirtilerek, bu alımların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun 13/e maddesinde; limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna edildiği hükme bağlanmıştır. 

İstisna uygulamasına ilişkin açıklamalara 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 1.3. “Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre, liman işletmeciliği faaliyetinde bulunan firmanıza, limanda yolcuların terminalden geçişi sırasında güvenlik kontrollerinin yapılması için Güvenlik X-Ray cihazı ve kapı dedektörü teslimi, liman işletmesinin yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinin icrası ile ilgili ekipman, makine ve teçhizat alımı olarak değerlendirilerek, KDV Kanununun 13/e maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

EK :

özelge talep formu ve yetki belgesi

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE