Top
Özelge: Kültür ve yardım vakfının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8745
post-template-default,single,single-post,postid-8745,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kültür ve yardım vakfının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-106-409

01/06/2010

Konu

:

Tapu Harcı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanındığı belirtilen Vakfınızın tapu harcından muaf olup olmadığı hususunda görüş istenmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendinde, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile söz konusu vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerle sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Dilekçeniz ekinde yer alan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün … tarih ve  sayılı yazısı ve eki … tarih … sayılı Bakanlar Kurulu Kararının incelenmesinden, Vakfınıza vergi muafiyeti tanındığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, Vakfınızın iktisab edeceği gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tapu işlemleri sırasında Vakfınızdan tapu harcı aranılmaması;söz konusu işlemler sırasında diğer kişilere tereddüp eden tapu harcının ise tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

       

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Y.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE