Top
Özelge: Kullanma Suyu Satışı ile Atıksu Arıtım Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8938
post-template-default,single,single-post,postid-8938,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kullanma Suyu Satışı ile Atıksu Arıtım Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-2

08/07/2011

Konu

:

Kullanma Suyu Satışı ile Atıksu Arıtım Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette olan sanayicilere Kasım/2008 ayından itibaren kullanma suyu satışı yapıldığı, ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile yapılmakta olan … Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin 2011 yılı içinde tamamlanması ve deneme üretimine alınmasının planlandığı, bu kapsamda sanayicilere atık su arıtım hizmeti verileceği belirtilmekte olup, Başkanlığınız tarafından sanayicilere kullanma suyu satışında ve sanayicilere verilecek atık su arıtım hizmetinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile KDV oranları, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin,

– A/18 sırasında, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar

– B/27 inci sırasında ise, belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri

sayılmaktadır.

Buna göre, TGTC’nin 22.01 faslında yer alan kullanma suyu satışlarınıza %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu listelerde Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlıkları tarafından verilecek atık su arıtma hizmetlerine yer verilmediğinden söz konusu hizmetlerde genel oranda  (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


 [1]HTML: <META NAME=”CHANGEDBY” CONTENT=”T.C. Maliye Bakanlığı”>

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE