Top
Özelge: Külçe altın teslimlerinde baz alınacak güncel fiyat ve KDV matrahı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9007
post-template-default,single,single-post,postid-9007,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Külçe altın teslimlerinde baz alınacak güncel fiyat ve KDV matrahı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-39-237

31/10/2011

Konu

:

Külçe altın teslimlerinde baz alınacak güncel fiyat ve KDV matrahı hakkında

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, külçe altın teslimlerinde, külçe altın fiyatını belirlerken baz alınacak güncel fiyatın hangi kurum tarafından açıklanan fiyata göre ve hangi kriterler uyarınca belirleneceği ile söz konusu işleme ait matrahın ne şekilde tespit edileceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimi katma değer vergisinden istisnadır. Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin (e) bendinde, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrahın, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olduğu hükme bağlanmıştır.

114 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Altından Mamul veya Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altın Teslimleri” başlıklı (B) bölümünde, 1211 sayılı TCMB Kanununun “Temel Görev ve Yetkiler” başlığını taşıyan ve Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4 üncü maddesinde 4651 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsasının kurulması nedeniyle, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi iş gününde oluşan kapanış fiyatının esas alınmasının uygun olacağı; ayrıca borsada işlem gerçekleşmeyen günler için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın hesaplanmasında da, Borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Dolayısıyla, teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe altının değeri, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatı esas alınarak belirlenecektir.

Buna göre; altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altın teslimlerinde KDV matrahı, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatı esas alınarak belirlenecek  külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE