Top
Özelge: Küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerilerin 2464 sayılı Kanunda yer alan harçlardan istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9146
post-template-default,single,single-post,postid-9146,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerilerin 2464 sayılı Kanunda yer alan harçlardan istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-277-27

26/07/2010

Konu

:

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2464 Sayılı BGK göre alınan harçlardan istisna olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinizce ….. Küçük Sanayi Sitesinde yaptırılan işyerlerinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan harçlardan istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Özelge talep formu ekinde yer alan tahsilat makbuzlarının incelenmesinden, ısı yalıtım kontrol bedeli, kat kontrol harcı, imar harcı ve bina inşaat harcı tahsil edildiği anlaşılmaktadır. 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek-1 inci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasının bina inşaat harcına tabi olduğu; 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da, imar mevzuatı gereğince belediyece tahsil olunacak harçların, parselasyon harcı, ifraz  ve tevhit harcı, plan proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcı olduğu, bu maddenin 3 üncü fıkrasında ise organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 97 nci maddesinde, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalar 31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Buna göre, ücretin, belediyelerin 2464 sayılı Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan hizmetleri karşılığında alınması ve bu hizmetlerin ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Kooperatifinizce küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerlerinin 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından istisna tutulması, maddede sayılan diğer harçların ise istisna tutulmaması; ısı yalıtım kontrolü ve kat kontrol harcı adı altında alınan bedellerin, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilen hizmetler karşılığı ve belediye meclisince düzenlenecek tarifeye bağlı olarak alınması durumunda ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE