Top
Özelge: Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopetiflerine verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8854
post-template-default,single,single-post,postid-8854,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopetiflerine verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64958909-015-24

01/10/2014

Konu

:

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopetiflerine verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde,  21/04/2014 tarihinde “……. İlçesi ………. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Dükkan, İdari Bina ve İş Merkezi Yapım İşi”ni yüklenen …….. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi …….. İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı firma ile “Yapım İşlerine ait Tip Sözleşme”ni imzaladığınızı belirtilerek, söz konusu taahhüt işine uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda görüş talebinde bulunulmuştur.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre,……. İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından “…………. İlçesi …………….. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Dükkan, İdari Bina ve İş Merkezi Yapım İşi” ile ilgili olarak Kooperatifinize verilen yapım hizmeti genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE