Top
Özelge: Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun katma değer vergisine tabi olup olmadığı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9103
post-template-default,single,single-post,postid-9103,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun katma değer vergisine tabi olup olmadığı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-336

18/07/2011

Konu

:

Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun katma değer vergisine tabi olup olmadığı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kredi kartı ile yaptığınız satışlarla ilgili katma değer vergisinin (KDV) bankalara ödediğiniz komisyon bedeli düşüldükten sonra kalan malın satış bedeli üzerinden hesaplanabileceğini düşündüğünüzü belirterek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun;

17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV den istisna olduğu,

 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında herne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

24 üncü maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemeler ile vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu

hükme bağlanmıştır.

Kredi kartı ile yapılan peşin veya taksitli satış bedellerinin bankadan tahsil edilmesi, satıştan farklı bir işlem olup bu işlem nedeniyle bankalar tarafından alınan komisyon bedelleri banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğundan KDV den istisnadır.

Ancak, firmanız tarafından kredi kartı ile yapılan satışlarda vade farkı ve banka komisyonları dahil malın toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE