Top
Özelge: Köy yollarına yama yapılması işinde uygulanacak KDV tevkifat oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9130
post-template-default,single,single-post,postid-9130,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Köy yollarına yama yapılması işinde uygulanacak KDV tevkifat oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

79690095-130-14

07/11/2013

Konu

:

Köy yollarına yama yapılması işinde uygulanacak KDV tevkifat oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; İdareniz ile yüklenici arasında yapılan sözleşme gereği İdareniz tarafından temin edilen road-mix malzemesinin yüklenici firma tarafından yerinden alınarak taşınması ve köy yollarına yama yapılması işinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) tevkifat oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.1.1 Tevkifat Uygulanacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında tevkifat yapılacağı açıklanmıştır.

Öte yandan; aynı Tebliğin “3.2.1.2. Kapsam” başlıklı bölümünün 3.2.1.2.1. kısmında; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işlerinin yapım işi olduğu; bu sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye işlerinin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Buna göre; road-mix malzemesinin yerinden alınarak taşınması ve köy yollarına yama yapılması işine ait KDV nin İdareniz tarafından (2/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE