Top
Özelge: Kooperatifin tapu harcından muaf olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8494
post-template-default,single,single-post,postid-8494,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatifin tapu harcından muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-8

09/06/2014

Konu

:

öZELGE-01

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Kooperatifinizin yapı kullanma izin harcı ve tapuda yapılacak işlemlerin tapu harcından müstesna olup olmadığına dair Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            1-      Belediye Gelirleri Kanunu Yönünden

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun imarla ilgili harçlara ilişkin 80 inci maddesinin (f) fıkrasında, yapı kullanma izni verilmesi işleminin yapı kullanma izni harcına tabi olduğu, anılan maddenin son fıkrasında ise organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, adı geçen kooperatifin sanayi sitesindeki inşaatı bitmiş işyerlerinin yapı kullanma izni harcından istisna tutulması gerekmektedir.

            2- Harçlar Kanunu Yönünden

            492 sayılı Harçlar Kanunun 57 inci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde ise, tapu harçlarınan müstesna tutulan işlemler sayılmış ve aynı maddenin son fırkasında, mevzu maddede yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. 

            Öte yandan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun muaflıklar başlıklı 93 üncü maddesinde, kooperatiflerin hangi iş ve işlemlerinden dolayı vergi, resim ve harçtan muaf tutuldukları açıkça belirtilmiş, yapı kullanma izin belgesine ilişkin herhangi bir istisna ve muafiyet düzenlemesi yapılmamıştır.

            Bu itibarla, koperatifiniz tarafından tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcının aranılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE