Top
Özelge: Kooperatifin süt alımı, temizlik ürünü temini ve temizlikte kullanmak üzere temizlik ürünlerinin üyelerine tesliminde KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9048
post-template-default,single,single-post,postid-9048,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatifin süt alımı, temizlik ürünü temini ve temizlikte kullanmak üzere temizlik ürünlerinin üyelerine tesliminde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-20-298

12/09/2011

Konu

:

Kooperatifin süt alımı, temizlik ürünü temini ve temizlikte kullanmak üzere temizlik ürünlerinin üyelerine tesliminde KDV.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatif üyelerinizden topladığınız sütün toptan satışını yaptığınız, ortaklarınızın yem, küspe, kepek, vitamin ve gıda takviyesi gibi ihtiyaçlarının kooperatifiniz tarafından sağlandığı, kooperatifinizin kullanımında olan süt tankının temizliğinde kullanılmak üzere temizlik ürünleri satın alındığı ve bu ürünlerin üyelere de satıldığı belirtilerek, söz konusu faaliyetlerinizin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

         KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

              Aynı Kanunun 17/1-a maddesinde tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri; 17/4-h maddesinde ise ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

              Öte yandan, Kanunun 17/4-b maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

              Buna göre;

              – Kooperatifinizin gerçek usulde vergiye tabi olmayan müstahsilden süt alımları KDV Kanununun 17/4-b maddesine göre KDV ye tabi tutulmayacaktır.  Kooperatifinizin süt tanklarının temizliğinde kullanılmak üzere piyasadan temizlik ürünü temini ise genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır.

              – Kooperatifinizin üyelerine yem, küspe, kepek, vitamin, gıda takviyesi teslimleri ve süt tankının temizliğinde kullanılmak üzere temizlik ürünleri teslimi ile üyelerden toplanan sütlerin fabrikalara (mandıralara) teslimi istisna kapsamında yer almadığından KDV ye tabi tutulacaktır.

               Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE