Top
Özelge: Kooperatifin ortaklara sera tesliminin, katma değer vergisinden istisna olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8740
post-template-default,single,single-post,postid-8740,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatifin ortaklara sera tesliminin, katma değer vergisinden istisna olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-172-39

31/12/2010

Konu

:

Kooperatifin sera teslimi

 

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; yüklenici firma tarafından Kooperatifinize teslimi yapılan seraların üyelerinize tesliminin KDV den istisna olup olmadığı hususunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 17/1 inci maddesinde ise, tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri KDV den istisna edilmiştir.

Söz konusu madde metninde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşviketmek; toprak analizleri ve zirai araştırmaların yapılması, zirai mahsullerin muayene edilmesi, orman yollarının yapılması, fide, fidan, tohum teslimleri v.b. yanında “damızlık hayvan yetiştirilmesi” gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Buna göre, yüklenici firma tarafından Kooperatifinize teslim edilen seraların üyelerinize tesliminin yukarıda açıklanan istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE