Top
Özelge: Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8652
post-template-default,single,single-post,postid-8652,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/170-32

18/11/2011

Konu

:

Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifinizin arsa, arazi, mal alımı, demirbaş, araç, idari bina kazan dairesi, su havuzu inşaatları, sera ısıtma ve sulama sistemlerine yönelik yapacağı harcamaların KDV Kanununun 17/4-h maddesi uyarınca KDV den istisna olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.        

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            Aynı Kanunun 17/4-h maddesine göre tarımsal kooperatiflerce yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV den istisna tutulmuştur.

             Ancak, Kooperatifinizce Kanunun 17/4-h maddesi kapsamında KDV den istisna tutulan hizmetlerin yürütülmesine yönelik arsa, arazi, demirbaş, araç, idari bina kazan dairesi, su havuzu inşaatları, sera ısıtma ve sulama sistemleri v.b. mal ve hizmet alımları KDV Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabi bulunmaktadır.          

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE