Top
Özelge: Kooperatife borçlu durumda olanların gayrimenkullerinin icra dairesinde satışında KDV - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9021
post-template-default,single,single-post,postid-9021,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatife borçlu durumda olanların gayrimenkullerinin icra dairesinde satışında KDV

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-KDV-28-2

07/01/2014

Konu

:

Kooperatife borçlu durumda olanların gayrimenkullerinin icra dairesinde satışında KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulmuş bulunan … sayılı Kooperatifinizin ortak çiftçilerin kısa ve orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırdığı kredilerin geri dönmemesi üzerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmazlarının, icra dairesinde satışı sırasında teklif vermek suretiyle satın alınması işleminin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesine göre istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir.

            Aynı Kanunun 17/4-r maddesinde ise kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimi KDV den istisna edilmiştir.

            Buna göre, taşınmazı satılacak Kooperatifiniz borçlusu veya kefilinin, kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması ve taşınmaz ticareti ile uğraşmaması kaydıyla en az iki tam yıl süreyle kurum aktifinde kayıtlı olan taşınmazının müzayede yoluyla satılması işlemi (borcun teminatını oluşturup oluşturmadığına ve kooperatifinize satılıp satılmadığına bakılmaksızın) Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca KDV den istisna olacak, ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmakla beraber taşınmaz ticareti ile uğraşan veyahut satışa konu taşınmazı iki tam yıl süre ile kurum aktifinde kalmayan kooperatifiniz üyelerine ait taşınmazların satışında ise söz konusu taşınmazlar üyelerinizin borçlarına karşılık kooperatifinizce iktisap edilse dahi genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE