Top
Özelge: Kooperatife ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8979
post-template-default,single,single-post,postid-8979,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatife ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-12-384

26/05/2010

Konu

:

Kooperatife ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılacak kira ödemelerinde vergi tevkifatı

 

 

İlgi (a) kayıtlı dilekçenizde, kooperatifinizin işyeri ve mesken kira gelirleri elde ettiği belirtilerek, söz konusu kira gelirlerine ilişkin olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyetiniz ve belge düzeni hakkında bilgi istenilmiş olup, ilgi (b) kayıtlı yazımız ile, söz konusu kira gelirleri nedeniyle kooperatifinizin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyetinin tesis edileceği hususu ve belge düzenine ilişkin hususlar tarafınıza bildirilmiştir.

Başkanlığımıza hitaben verilen ilgi (c) kayıtlı dilekçenizde ise,  ilgi (a) kayıtlı dilekçenizde sorduğunuz hususlar ile kooperatifinize ait taşınmazların kiraya verilmesi nedeniyle yapılacak kira ödemelerine ait gelir vergisi stopajı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmiştir. Ancak, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyetiniz ile belge düzenine yönelik hususlara ilişkin ilgi (b) kayıtlı yazımızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, bunlara ek olarak Başkanlığımızca ilave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde, bu maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olan istihkak sahipleri belirtilmiş, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ise, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılacak kira ödemelerinden kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Belirtilen hususa ilişkin söz konusu tevkifat oranı ise, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile % 20 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, kooperatifinize ait taşınmazların kiraya verilmesi nedeniyle yapılacak kira ödemelerinden ödemeyi yapacak olanlar tarafından Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince % 20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE