Top
Özelge: Kooperatif adına düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının noter tarafından onaylanması sırasında harç aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8712
post-template-default,single,single-post,postid-8712,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatif adına düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının noter tarafından onaylanması sırasında harç aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

61504625-10649-5836-1

02/01/2014

Konu

:

… Sayılı … Tarım Kredi Kooperatifi …/…

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, … Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Kooperatifinize düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının noter tarafından onaylanması sırasında harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş olup 123 üncü maddesinde, “Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü yer almaktadır.                                                                                                          

            Öte yandan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun muafiyetler başlıklı 19 uncu maddesinde, kooperatif ve birliklerinin yapacakları işlemlere ilişkin çeşitli muafiyet hükümleri mevcut olmakla birlikte, anılan kooperatiflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterde onaylanması işleminden muaf tutulacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

            Buna göre, Kooperatifiniz tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterde tasdik ettirilmesi sırasında noter harcı aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE