Top
Özelge: Konut Yapı Kooperatifinin sahip olduğu söz konusu gayrimenkullerin üyelerine bedel karşılığı satışının harca tabi tutulup tutulmayacağı hakkında… - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8552
post-template-default,single,single-post,postid-8552,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Konut Yapı Kooperatifinin sahip olduğu söz konusu gayrimenkullerin üyelerine bedel karşılığı satışının harca tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63-6369-696/79392                                                         20.08.2009

Konu  : Üyelere depo satışı

 

………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………. Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi  : ………. tarihli ve …………. sayılı yazınız.

           

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ……….. tarih ve ………….sayılı özelgenizin incelenmesinden, Tasfiye Halinde ……… Konut Yapı Kooperatifine ait 6 adet deponun muhammen bedeli depo başına 8,00 TL tutara kooperatif üyelerine satışında, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden binde 1,8 oranında tapu harcı ödenmesi gerektiği yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu İşlemleri bölümünün 20/a bendinde, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 15, aynı tarifenin 15 inci maddesinde ise, yapı kooperatiflerin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden binde 1,8 oranında harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 4 sayılı tarifesinin yukarıda bahsedilen I/15 numaralı bendindeki hüküm, yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullere ilişkin bir düzenleme olup, adı geçen Konut Yapı Kooperatifinin sahip olduğu söz konusu gayrimenkullerin üyelerine bedel karşılığı satışının 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu İşlemleri bölümünün 20/a bendine göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenizin yazımız esasları çerçevesinde yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

                    Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE