Top
Özelge: Komutanlığın trafik harçlarından muaf olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8753
post-template-default,single,single-post,postid-8753,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Komutanlığın trafik harçlarından muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-492-7

16/03/2015

Konu

:

Harçlar Kanunu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Komutanlığınız tarafından yürütülmekte olan “…” projesinin tanıtım aşamasında, … Devlet Karayolu civarına tabela yerleştirilmesinin planlandığı ve karayolunun … Karayolları … Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olduğu belirtilerek, Komutanlığınızın söz konusu işleme ilişkin olarak 492 Sayılı Harçlar Kanunu kapsamında tahsil edilen harçlardan muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            492 Sayılı Harçlar Kanununun 118 inci maddesinde, trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanların trafik harçlarına tabi olduğu; “Harçtan Muaf Olanlar” başlıklı 119 uncu maddesinde, trafik harçlarından muaf olanların kimler olduğu; 120 nci maddesinde, trafik harçlarını harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Mezkur Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin “VI- Ruhsat (İzin) Harçları” başlıklı bölümünde, Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre verilecek izin belgelerinden alınacak harçlar bentler halinde belirtilmiştir.

            Buna göre, 492 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde Jandarma Komutanlığının trafik harçlarından muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin VI ncı bölümüne göre verilecek izin belgelerinin komutanlığınız adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, tarafınızdan 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin ilgili bölümüne göre harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE