Top
Özelge: Kollektif Şirket ve Ortağı ünvanlı şirketin nev'i değiştirerek, A.Ş.'ne dönüşmesi işleminden ne şekilde damga vergisi ve harç alınması gerektiği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8892
post-template-default,single,single-post,postid-8892,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kollektif Şirket ve Ortağı ünvanlı şirketin nev’i değiştirerek, A.Ş.’ne dönüşmesi işleminden ne şekilde damga vergisi ve harç alınması gerektiği hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/1-8

20/06/2011

Konu

:

Şirketlerin Nev’i Değişikliği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden … Kollektif Şirketi … ve Ortağı ünvanlı şirketin nev’i değiştirerek, … A.Ş.’ne dönüşmesi işleminden ne şekilde damga vergisi ve harç alınacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun 123 üncü maddesinde, “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrası ile de anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.            

             Bu itibarla, söz konusu kollektif şirketin nev’i değiştirerek yeni bir anonim şirketin kurulması işlemleri ve bunlarla ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harçtan müstesna tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EK :

4 adet yazı örneği

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE