Top
Özelge: Kısmi bölünme işleminde bölünen şirkete ait gayrimenkulün ayni sermaye olarak mevcut şirkete devir işleminin tapu harcından muaf olması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8897
post-template-default,single,single-post,postid-8897,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kısmi bölünme işleminde bölünen şirkete ait gayrimenkulün ayni sermaye olarak mevcut şirkete devir işleminin tapu harcından muaf olması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-HARÇ-123-21

17/06/2010

Konu

:

Kısmi bölünme işleminde bölünen şirkete ait gayrimenkulün ayni sermaye olarak mevcut şirkete devir işleminin tapu harcından muaf olup olmadığı hk.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin maliki bulunduğu … ili, Merkez ilçe, … köyü, … mevkii … ada, … parsel ile … mevkii … ada, … parsel ve … mevkii … ada, … parsellerde kayıtlı … Fabrikası niteliğinde  bulunan taşınmaz malların, kısmi bölünme sonucu mevcut bir şirkete devir edilmesi işleminin tapu harcından muaf olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir” denilmektedir.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında ise; anonim, eshamlı komandit,limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde kısmi bölünme işlemi tanımlanarak, bölünme işleminin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır. 

Buna göre, şirketiniz adına kayıtlı olan … ili, Merkez ilçe, … köyü, … mevkii … ada, … parsel ile … mevkii … ada, … parsel ve … mevkii … ada, … parsellerde kayıtlı … Fabrikası niteliğinde  bulunan taşınmazların, şirketinizin kısmi bölünmesi sonucu mevcut  bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulması nedeniyle tapuda yapılacak tescil işleminin, kısmi bölünmenin Kurumlar Vergisi Kanununda öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi halinde,  tapu harcından müstesna tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE